کد خبر : 91283

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان گفت: بر اساس ارزیابی مرکز آموزش و پژوهش های توسعه آینده نگری سازمان مدیریت برنامه ریزی استان این شرکت موفق به دریافت رتبه اول در امر آموزش کارکنان شده است.

به گزارش پایگاه خبری خوز ۲۴ به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان، “اخلاق محمدیان”با اشاره به اینکه موثرترین و مهمترین منابع در اختیار یک سازمان، نیروی انسانی توانا و کارآمد می باشد گفت: بر اساس ارزیابی های به عمل آمده توسط مرکز آموزش و پژوهش های توسعه آینده نگری سازمان مدیریت برنامه ریزی استان این شرکت در بین دستگاه های اجرایی و شرکتهای دولتی با کسب ۵/۹۶ امتیاز موفق به دریافت رتبه اول در امر آموزش کارکنان شده است.

وی افزود: امروزه نقش آموزش کارکنان و توسعه دانش و مهارت منابع انسانی در پیشبرد اهداف یک سازمان و رشد آنها غیر قابل انکار است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان اظهار داشت: در سال جاری ۲۶ دوره آموزشی برای از کارکنان این شرکت برگزار شده است.

محمدیان گفت: این آموزش ها در زمینه مدیریتی، شغلی، عمومی و انفورماتیک بوده است.

وی ادامه داد: پویایی و توانمند سازی کارمندان، سازمان ها را قادر می سازد که به پیشرفتهایی در انجام کارهای سازمانی از جمله خدمات رسانی بهتر به مراجعان و تکریم ارباب رجوع دست یابند.