کد خبر : 91439

در این مراسم مهندس داوود حری به عنوان مدیرعامل شرکت ساب خوزستان معرفی شد.

به گزارش پایگاه خبری خوز ۲۴ در پی حاشیه ایجاد شده در گیت بوستان اهواز ؛ مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل این شرکت روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه در دفتر مرکزی شرکت ساب برگزار شد.

در این مراسم مهندس داوود حری به عنوان مدیرعامل شرکت ساب خوزستان معرفی شد.

لازم به ذکر است داوود حری مدیر اداری و پشتیبانی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور و از چهره های فعال قرآنی استان خوزستان می باشد.