کد خبر : 91323

فیلم| محل سقوط هواپیمای اوکراینی در شهریار منبع: فارسفیلم| محل سقوط هواپیمای اوکراینی در شهریارمنبع: فارس