کد خبر : 90211

فیلم| رزمایش مدافعان حرم منبع: فارسفیلم| رزمایش مدافعان حرممنبع: فارس