کد خبر : 91358

روایت یک نشست| نظر اعضای هیات دولت در خصوص حمله موشکی ایران به آمریکا منبع: فارسروایت یک نشست| نظر اعضای هیات دولت در خصوص حمله موشکی ایران به آمریکامنبع: فارس