کد خبر : 91332

رهبرانقلاب در دیدار با مردم قم فرمودند: شهید سلیمانی هم شجاع بود و هم با تدبیر؛ برخی شجاعت دارند اما تدبیر و عقل لازم را ندارند برخی هم اهل تدبیر هستند اما اهل اقدام و عمل نیستند. منبع: مهر


رهبرانقلاب در دیدار با مردم قم فرمودند: شهید سلیمانی هم شجاع بود و هم با تدبیر؛ برخی شجاعت دارند اما تدبیر و عقل لازم را ندارند برخی هم اهل تدبیر هستند اما اهل اقدام و عمل نیستند.منبع: مهر