کد خبر : 90323

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۱۸۲ روز معاملاتی تعداد ۷۴۹ میلیارد و یک میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۲۷۹۷ هزار و ۳۹۶ میلیارد ریال در ۶۹ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۹۱۹ دفعه مورد در بورس اوراق بهادار معامله قرار گرفته است. همچنین […]به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۱۸۲ روز معاملاتی تعداد ۷۴۹ میلیارد و یک میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۲۷۹۷ هزار و ۳۹۶ میلیارد ریال در ۶۹ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۹۱۹ دفعه مورد در بورس اوراق بهادار معامله قرار گرفته است.

همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت ۴۹۹ میلیارد و ۸۱۷ میلیون سهم به ارزش ۱۳۹۰ هزار و یک میلیارد ریال در ۳۲ میلیون و ۸۴۸ هزار و ۹۱۷ نوبت در بازار اول؛ ۲۳۱ میلیارد و ۵۰۸ میلیون سهم به ارزش ۱۱۵۷ هزار و ۸۹۰ میلیارد ریال در ۳۶ میلیون و ۴۸ هزار و ۸۳۳ نوبت در بازار دوم؛ ۶۵ میلیون و ۷۰۰ هزار برگه به ارزش ۶۳ هزار و ۵۲۳ میلیارد ریال در ۲۱ هزار و ۲۰۴ نوبت در بازار بدهی، ۲۱۵ میلیون و ۷۲۰ هزار قرارداد به ارزش ۱,۶۱۱ میلیارد ریال در ۹۱ هزار و ۷۵۲ نوبت در بازار مشتقه و ۱۷ میلیارد و ۵۶۳ میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۱۸۴ هزار و ۳۷۰ میلیارد ریال در ۵۷۲ هزار و ۲۱۳ نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۱۷۸ هزار و ۶۵۹ واحد آغاز کرده است، تاکنون ۱۸۲ هزار و ۴۲۹و احد رشد، معادل ۱۰۲.۱۱ درصد افزایش را به ثبت رسانده و به ارتفاع ۳۶۱ هزار و ۸۸و احد رسیده است. شاخص بازار اول نیز در این مدت با رشد ۱۲۳ هزار و ۳۳۵و احدی و شاخص بازار دوم با رشد ۴۱۲ هزار و ۷۱۵و احدی به ترتیب ۹۲.۱۳ و ۱۱۹.۵۷ درصد افزایش داشته‌اند.منبع: مهر