کد خبر : 90107

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل در توئیتی تاکید کرد: حفظ امنیت خلیج فارس به همکاری دسته‌جمعی کشورهای منطقه نیاز دارد. پیامد حضور نظامی آمریکا و بیگانگان و انباشت سلاح بیگانگان در خلیج فارس، افزایش ناامنی را دامن می‌زند. وی در ادامه آورده است: گفتگو، اعتمادسازی […]به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل در توئیتی تاکید کرد: حفظ امنیت خلیج فارس به همکاری دسته‌جمعی کشورهای منطقه نیاز دارد. پیامد حضور نظامی آمریکا و بیگانگان و انباشت سلاح بیگانگان در خلیج فارس، افزایش ناامنی را دامن می‌زند.

وی در ادامه آورده است: گفتگو، اعتمادسازی و احترام متقابل، ضرورت امروز منطقه است و جمهوری اسلامی ایران این مسیر را همواره پیشنهاد کرده است.منبع: مهر