کد خبر : 90535

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی در توییتی نوشت: مدتی است که جلسات هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات در طول هفته برگزار می‌شود. به موازات آن جلسات کارشناسان نیز تشکیل می‌شود که تا حدود نیمه شب ادامه دارد.‌‌وی ادامه داد: تعداد زیاد پرونده‌ها باعث شده تا همه بخش‌های شورا برای آماده سازی آنها بسیج شوند. […]به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی در توییتی نوشت: مدتی است که جلسات هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات در طول هفته برگزار می‌شود. به موازات آن جلسات کارشناسان نیز تشکیل می‌شود که تا حدود نیمه شب ادامه دارد.

‌وی ادامه داد: تعداد زیاد پرونده‌ها باعث شده تا همه بخش‌های شورا برای آماده سازی آنها بسیج شوند. آغاز کار حدود ۷ صبح و پایان، حدود ۱۲ نیمه شب.منبع: مهر