کد خبر : 90897

به گزارش خبرگزاری مهر، نیکلاس برنز در توئیتر می‌نویسد: اگر سلیمانی برنامه‌های حمله به سفارتخانه‌های ما را طرح‌ریزی می‌کرد، آمریکا حق داشته که وی را متوقف کند. اما آیا ترامپ ۱۵ حرکت بعدی در بازی شطرنج را در نظر گرفته است؟ وی افزود: چگونه از مردم آمریکا محافظت می‌کنید؟ آیا متحدان را برای حفاظت از […]به گزارش خبرگزاری مهر، نیکلاس برنز در توئیتر می‌نویسد: اگر سلیمانی برنامه‌های حمله به سفارتخانه‌های ما را طرح‌ریزی می‌کرد، آمریکا حق داشته که وی را متوقف کند. اما آیا ترامپ ۱۵ حرکت بعدی در بازی شطرنج را در نظر گرفته است؟

وی افزود: چگونه از مردم آمریکا محافظت می‌کنید؟ آیا متحدان را برای حفاظت از ما به خط می‌کنید؟ آیا ایران را محدود می‌کنید اما از جنگ پرهیز می‌کنید؟ حدس من این است که او (ترامپ) این فکر را نکرده است.منبع: مهر