کد خبر : 85902

قنات‌هایی که دیگر جانی ندارند منبع: فارسقنات‌هایی که دیگر جانی ندارندمنبع: فارس