کد خبر : 85896

ظریف: سخن گفتن از «مرگ برجام» هنوز زود است منبع: مهر
ظریف: سخن گفتن از «مرگ برجام» هنوز زود استمنبع: مهر