کد خبر : 84084

مراسم دعای عرفه در حسینیه صنف لباس فروشان تهران منبع: فارسمراسم دعای عرفه در حسینیه صنف لباس فروشان تهرانمنبع: فارس