کد خبر : 83976

به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، عزیز اکبریان نماینده مردم کرج، فردیس و آسارا صبح امروز «شنبه» در گفت وگو با رادیو البرز گفت: آقای شهردار و اعضای شورا آمدند و گفتند که برای تکمیل مترو کرج نقدینگی کم داریم؛ رفتیم و از طریق بانک مرکزی ۲۵۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت گرفتیم. حال دیگر مدیران […]


به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، عزیز اکبریان نماینده مردم کرج، فردیس و آسارا صبح امروز «شنبه» در گفت وگو با رادیو البرز گفت: آقای شهردار و اعضای شورا آمدند و گفتند که برای تکمیل مترو کرج نقدینگی کم داریم؛ رفتیم و از طریق بانک مرکزی ۲۵۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت گرفتیم. حال دیگر مدیران شهری باید خودشان قدری همت داشته باشند.

اکبریان گفت: بارها گفته ام که مترو کرج با این پیمانکار به نتیجه نمی رسد چرا که شرکت «سابیر» یک شرکت فشل است. این شرکت، پروژه سد خدا آفرین را در دست داشت و در طول ۸ سال فقط ۲۵ درصد از پروژه را  تکمیل کرد در حالی که بقیه پروژه را پیمانکار دیگری در دو سال به اتمام رساند.

وی افزود: تا کی باید سخنان امید بخش بزنیم و امید واهی به مردم بدهیم؛ انقدر بدون مبنای منطقی امید داده ایم که چوپان دروغگو شده ایم.

در بازدید اخیر آقای جهانگیری از پروژه همت آقایان وعده دادند تا سه ماه پروژه به نتیجه برسد در حالی که بازدید میدانی نشان می دهد حجم کار باقی مانده خیلی بیش از این هاست و همین وعده ها را می دهند و بعد سه ماه به سه سال تبدیل می شود.

در حال تکمیل…منبع: فارس