کد خبر : 83961

حضور تعدادی از مسؤولان کشوری و استانی در دفتر خبرگزاری فارس سیستان و بلوچستان منبع: فارسحضور تعدادی از مسؤولان کشوری و استانی در دفتر خبرگزاری فارس سیستان و بلوچستانمنبع: فارس