کد خبر : 84262

به گزارش خبرگزاری مهر، اخبار الیوم فاش کرد: منابع ویژه، اطلاعات خطرناک و مهمی درباره آینده یمن و توافقات و رایزنی ها درباره آن فاش کردند. این منابع اعلام کردند که دیدار عبد ربه منصور هادی با ملک سلمان به برگزاری نشستی سه جانبه سعودی-اماراتی و یمنی درباره حل و فصل امور به ویژه پس […]به گزارش خبرگزاری مهر، اخبار الیوم فاش کرد: منابع ویژه، اطلاعات خطرناک و مهمی درباره آینده یمن و توافقات و رایزنی ها درباره آن فاش کردند. این منابع اعلام کردند که دیدار عبد ربه منصور هادی با ملک سلمان به برگزاری نشستی سه جانبه سعودی-اماراتی و یمنی درباره حل و فصل امور به ویژه پس از تحولات عدن منجر شده است. این نشست با حضور عبد ربه منصور هادی و محمد بن سلمان ولیعهد سعودی و محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی برگزار و درباره سرنوشت یمن برای سالهای آینده تصمیم گیری خواهد شد.

اخبار الیوم به نقل از منابع مذکور آورده است: شورای انتقالی در دولت جدید که قرار است تشکیل شود مشارکت خواهد داشت و چهار وزاتخانه از جمله وزارت کشور را به دست خواهد آورد. به شورای انتقالی پست معاونت رئیس ستاد و فرماندهی یکی از مناطق نظامی داده خواهد شد. شورای انتقالی اداره سه استان جنوبی را برعهده خواهد داشت. محمد بن سلمان رایزنی های گسترده ای برای نزدیک کردن دیدگاههای هادی و محمد بن زاید انجام داده است تا به راه حل مورد رضایت طرفین منجر شود. در صورتی که عبد ربه منصور هادی به این تن دهد، موافقت در این باره وجود دارد اما هنوز چیزی مشخص نیست و ساعات آتی آنرا مشخص خواهد کرد.منبع: مهر