کد خبر : 58493

اهواز -ایرنا – معاون شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه چهار گفت:۶ هزار و ۵۰۰ تن گندم ذخیره در سیلوهای روباز خوزستان که بر اثر باران و رطوبت دچار آسیب شدند،بر اساس اعلام شرکت بازرگانی دولتی ایران خارج از استاندارد این شرکت هستند. Source link


اهواز -ایرنا – معاون شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه چهار گفت:۶ هزار و ۵۰۰ تن گندم ذخیره در سیلوهای روباز خوزستان که بر اثر باران و رطوبت دچار آسیب شدند،بر اساس اعلام شرکت بازرگانی دولتی ایران خارج از استاندارد این شرکت هستند.Source link