کد خبر : 58352

اهواز – ایرنا – ۳۲ میلیون و ۱۴۲ هزار سهم، حق تقدم و اوراق به ارزش ۲۹۲ میلیارد و ۸۸ میلیون ریال در معاملات هفته گذشته بورس منطقه ای خوزستان مبادله شد. Source link


اهواز – ایرنا – ۳۲ میلیون و ۱۴۲ هزار سهم، حق تقدم و اوراق به ارزش ۲۹۲ میلیارد و ۸۸ میلیون ریال در معاملات هفته گذشته بورس منطقه ای خوزستان مبادله شد.Source link