کد خبر : 58703

اهواز – ایرنا – معاون فرماندار شوشترگفت: کلیه دستگاه های اجرایی وخدماتی شوشتر ملزم به تکریم جانبازان، معلولان و سالمندان هستند و باید در فراهم کردن شرایط مناسب برای تردد آنان تلاش کنند. Source link


اهواز – ایرنا – معاون فرماندار شوشترگفت: کلیه دستگاه های اجرایی وخدماتی شوشتر ملزم به تکریم جانبازان، معلولان و سالمندان هستند و باید در فراهم کردن شرایط مناسب برای تردد آنان تلاش کنند.Source link