کد خبر : 58408

آبادان – ایرنا – معاون پژوهشی حوزه علمیه خواهران آبادان گفت:۲ نفر از اساتید پژوهشگر این حوزه علمیه در جشنواره استاد پژوهشگر مدیریت استانی حوزه های علمیه خواهران خوزستان موفق به کسب رتبه اول و چهارم شدند. Source link


آبادان – ایرنا – معاون پژوهشی حوزه علمیه خواهران آبادان گفت:۲ نفر از اساتید پژوهشگر این حوزه علمیه در جشنواره استاد پژوهشگر مدیریت استانی حوزه های علمیه خواهران خوزستان موفق به کسب رتبه اول و چهارم شدند.Source link