کد خبر : 58511

اهواز – ایرنا – مدیر گروه خدمات بیمه ای بانک کشاورزی خوزستان گفت: ۲۹۹هزار هکتار از زمین های کشت پاییزه خوزستان تا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ آخرین فرصت اعلام شده از سوی صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان ، زیرپوشش بیمه قرار گرفتند. Source link


اهواز – ایرنا – مدیر گروه خدمات بیمه ای بانک کشاورزی خوزستان گفت: ۲۹۹هزار هکتار از زمین های کشت پاییزه خوزستان تا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ آخرین فرصت اعلام شده از سوی صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان ، زیرپوشش بیمه قرار گرفتند.Source link