کد خبر : 59689

اهواز – ایرنا – مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با بیان اینکه کیفیت بخشی به فعالیت مدارس شاهد خوزستان ضرورت دارد گفت: ۲۸ هزار دانش آموز شاهد در ۹۹ مدرسه خوزستان مشغول به تحصیل هستند. Source link


اهواز – ایرنا – مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با بیان اینکه کیفیت بخشی به فعالیت مدارس شاهد خوزستان ضرورت دارد گفت: ۲۸ هزار دانش آموز شاهد در ۹۹ مدرسه خوزستان مشغول به تحصیل هستند.Source link