کد خبر : 58623

دزفول – ایرنا – رئیس نهضت سوادآموزی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دزفول گفت: طبق آمار سرشماری سال ۹۵، ۱۳ درصد جمعیت شهرستان دزفول در کل گروه های سنی اظهار بی سوادی کرده اند که ۶ درصد آنها را مردان و هفت درصد را زنان تشکیل می دهند. Source link


دزفول – ایرنا – رئیس نهضت سوادآموزی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دزفول گفت: طبق آمار سرشماری سال ۹۵، ۱۳ درصد جمعیت شهرستان دزفول در کل گروه های سنی اظهار بی سوادی کرده اند که ۶ درصد آنها را مردان و هفت درصد را زنان تشکیل می دهند.Source link