کد خبر : 58515

جمعی از مشاوران فرمانداری های استان خوزستان، روز شنبه با معصومه ابتکار، معاون امور بانوان و خانواده رئیس جمهور دیدار کردند.