کد خبر : 58566

جمعی ازفعالان سیاسی احزاب استان خوزستان روز شنبه اول دیماه با معصومه ابتکار معاون اموربانوان وخانواده رئیس جمهوردیدارکردند