کد خبر : 58721

معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در پایان سفر یک روزه خوددبه استان خوزستان با همراهی استاندار محترم وهیئت همراه با حضور در منزل خانواده معظم شهید جانبازحسین منجزی دیدار و از ایشان دلجویی کردند.