کد خبر : 58919

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بند پی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران حاضر در استانداری تهران ضمن تسلیت حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه علوم و تحقیقات به خانواده درگذشتگان از اتخاذ تدابیر استانداری تهران برای پیگیری علت حادثه خبر داد و افزود: گروهی برای تعیین علت این حادثه مشخص شده اند. وی […]به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بند پی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران حاضر در استانداری تهران ضمن تسلیت حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه علوم و تحقیقات به خانواده درگذشتگان از اتخاذ تدابیر استانداری تهران برای پیگیری علت حادثه خبر داد و افزود: گروهی برای تعیین علت این حادثه مشخص شده اند.

وی افزود: قطعا به زودی علت حادثه مشخص خواهد شد.

استاندار تهران از تامین امکانات درمانی مورد نیاز برای حصول سلامتی  مصدومان حادثه نیز خبر داد.منبع: مهر