کد خبر : 58687

اهواز – ایرنا – مدیر جهاد کشاورزی شوشترگفت: کشت سیب زمینی در سطح ۵۰ هکتار از زمین های کشاورزی این شهرستان آغاز شد. Source link


اهواز – ایرنا – مدیر جهاد کشاورزی شوشترگفت: کشت سیب زمینی در سطح ۵۰ هکتار از زمین های کشاورزی این شهرستان آغاز شد.Source link