کد خبر : 59474

آبادان – ایرنا – تعدادی از کسبه بازار شب آبادان روز شنبه با تجمع مقابل ساختمان شورای اسلامی این شهر رسیدگی به مشکلات این بازارچه و ساماندهی آنرا خواستار شدند. Source link


آبادان – ایرنا – تعدادی از کسبه بازار شب آبادان روز شنبه با تجمع مقابل ساختمان شورای اسلامی این شهر رسیدگی به مشکلات این بازارچه و ساماندهی آنرا خواستار شدند.Source link