کد خبر : 59346

اهواز-ایرنا -مسئول انجمن حمایت از محیط زیست قلعه تل گفت: طرح درختکاری همزادم درخت برای پنجمین ماه پیاپی در قلعه تل انجام شد. Source link


اهواز-ایرنا -مسئول انجمن حمایت از محیط زیست قلعه تل گفت: طرح درختکاری همزادم درخت برای پنجمین ماه پیاپی در قلعه تل انجام شد.Source link