کد خبر : 59016

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت خارجه لبنان، حملات هوایی رژیم صهیونیستی به سوریه را محکوم  و بر حق دفاع مشروع سوریه از اراضی و حاکمیت خود تاکید کرد. در بیانیه وزارت خارجه لبنان از جامعه بین المللی و شورای امنیت خواسته شده است که این حملات و استفاده جنگنده های اسرائیلی […]به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت خارجه لبنان، حملات هوایی رژیم صهیونیستی به سوریه را محکوم  و بر حق دفاع مشروع سوریه از اراضی و حاکمیت خود تاکید کرد.

در بیانیه وزارت خارجه لبنان از جامعه بین المللی و شورای امنیت خواسته شده است که این حملات و استفاده جنگنده های اسرائیلی از حریم هوایی لبنان برای حمله به کشور برادر در نقض آشکار قطعنامه ۱۷۰۱ را محکوم کند.

جبران باسیل وزیر خارجه لبنان به نماینده دائم این کشور در سازمان ملل دستورات لازم را برای ارائه شکواییه به شورای امنیت درباره اقدامات خطرناک رژیم صهیونیستی که تهدید کننده منطقه است، داد.منبع: مهر