کد خبر : 58376

اهواز – ایرنا – استاندار خوزستان گفت: وابستگی صنعت نفت به قطعات مورد نیاز خود در خارج از کشور به کمترین میزان خود رسیده است، Source link


اهواز – ایرنا – استاندار خوزستان گفت: وابستگی صنعت نفت به قطعات مورد نیاز خود در خارج از کشور به کمترین میزان خود رسیده است،Source link