کد خبر : 59591

اهواز – ایرنا – ریزش زمین در روستای دراویزه از توابع شهرستان باوی سبب شده تا تعدادی از خانوار ها از ترس ترک های جامانده بر دیوار ها، خانه های خود را رها و به جای دیگری نقل مکان کنند. Source link


اهواز – ایرنا – ریزش زمین در روستای دراویزه از توابع شهرستان باوی سبب شده تا تعدادی از خانوار ها از ترس ترک های جامانده بر دیوار ها، خانه های خود را رها و به جای دیگری نقل مکان کنند.Source link