کد خبر : 59369

دزفول – ایرنا – رئیس اداره هواشناسی دزفول با اشاره به بروز پدیده مه صبحگاهی در این شهرستان گفت: مه صبحگاهی در دزفول دید افقی را به کمتر از ۵۰ متر رسانده است. Source link


دزفول – ایرنا – رئیس اداره هواشناسی دزفول با اشاره به بروز پدیده مه صبحگاهی در این شهرستان گفت: مه صبحگاهی در دزفول دید افقی را به کمتر از ۵۰ متر رسانده است.Source link