کد خبر : 59502

آبادان – ایرنا – رییس کمیته جستجوی مفقودان ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه ملت ایران نهم دی در راستای حمایت از نظام اسلامی به صحنه آمد گفت: همچنان اقدام پیشگیرانه از راهکارهای مقابله با تهاجم سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دشمن در کشور است. Source link


آبادان – ایرنا – رییس کمیته جستجوی مفقودان ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه ملت ایران نهم دی در راستای حمایت از نظام اسلامی به صحنه آمد گفت: همچنان اقدام پیشگیرانه از راهکارهای مقابله با تهاجم سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دشمن در کشور است.Source link