کد خبر : 58834

دزفول – ایرنا – رئیس روابط عمومی پخش فرآورده های نفتی منطقه شمال خوزستان گفت: دیروز وقفه ای در ارسال سوخت به ۲ جایگاه دزفول رخ داد ولی اکنون هیچ مشکلی برای تامین سوخت جایگاه ها وجود ندارد. Source link


دزفول – ایرنا – رئیس روابط عمومی پخش فرآورده های نفتی منطقه شمال خوزستان گفت: دیروز وقفه ای در ارسال سوخت به ۲ جایگاه دزفول رخ داد ولی اکنون هیچ مشکلی برای تامین سوخت جایگاه ها وجود ندارد.Source link