کد خبر : 58297

اهواز- ایرنا- قوانین و مقررات ساختمان از جمله جنبه هایی تضمین کننده کیفیت ساختمان است ولی نائب رییس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان از عدم اجرای قوانین و ضعف موجود در این حوزه انتقاد دارد و خواستار انجام وظایف دستگاه های طبق قانون است. Source link


اهواز- ایرنا- قوانین و مقررات ساختمان از جمله جنبه هایی تضمین کننده کیفیت ساختمان است ولی نائب رییس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان از عدم اجرای قوانین و ضعف موجود در این حوزه انتقاد دارد و خواستار انجام وظایف دستگاه های طبق قانون است.Source link