کد خبر : 59216

اهواز – ایرنا – مدیرکل دامپزشکی خوزستان با بیان اینکه صادرات دام زنده سبک و سنگین براساس دستور العمل وزارت جهادکشاورزی ممنوع است از شهروندان خوزستانی به خصوص ساکنان مناطق مرزی و ساحلی استان خواست موارد قاچاق دام را به دامپزشکی یا پلیس گزارش کنند تا قاچاقچیان تحت تعقیب قرار گیرند. Source link


اهواز – ایرنا – مدیرکل دامپزشکی خوزستان با بیان اینکه صادرات دام زنده سبک و سنگین براساس دستور العمل وزارت جهادکشاورزی ممنوع است از شهروندان خوزستانی به خصوص ساکنان مناطق مرزی و ساحلی استان خواست موارد قاچاق دام را به دامپزشکی یا پلیس گزارش کنند تا قاچاقچیان تحت تعقیب قرار گیرند.Source link