کد خبر : 59692

در کلییپ زیر تصاویری به مناسبت ماه تولد ستاره‌های فوتبال جهان مشاهده می کنید. منبع: فارسدر کلییپ زیر تصاویری به مناسبت ماه تولد ستاره‌های فوتبال جهان مشاهده می کنید.منبع: فارس