کد خبر : 59149

نیمار در دیداری که ستاره‌های اسبق برزیلی مانند کارلوس، کافو و کاکا حضور داشتند با توپ به شعبده‌بازی پرداخت.فیلم حرکات جالب نیمار را مشاهده می کنید. منبع: فارسنیمار در دیداری که ستاره‌های اسبق برزیلی مانند کارلوس، کافو و کاکا حضور داشتند با توپ به شعبده‌بازی پرداخت.فیلم حرکات جالب نیمار را مشاهده می کنید.منبع: فارس