کد خبر : 58402

یوونتوس در دیدار سنتی سری آ مقابل آاس‌رم با نتیجه یک بر صفر به پیرزوی رسید. منبع: فارسیوونتوس در دیدار سنتی سری آ مقابل آاس‌رم با نتیجه یک بر صفر به پیرزوی رسید.منبع: فارس