کد خبر : 59466

شاگردان گتوزو بعد از هفته های ناکامی در آخرین دیدار سال ۲۰۱۸ با نتیجه ۲ بر ۱ مقابل اسپال به پیروزی دست یافتند. منبع: فارسشاگردان گتوزو بعد از هفته های ناکامی در آخرین دیدار سال ۲۰۱۸ با نتیجه ۲ بر ۱ مقابل اسپال به پیروزی دست یافتند.منبع: فارس