کد خبر : 59742

اهواز – ایرنا- معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: باید پذیرفت که باتوجه به ظرفیت های فعلی نیروی کار ماهر مورد نیاز صنعت نفت از طریق آموزش های دانشگاهی و فنی و حرفه ای تامین نمی شود. Source link


اهواز – ایرنا- معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: باید پذیرفت که باتوجه به ظرفیت های فعلی نیروی کار ماهر مورد نیاز صنعت نفت از طریق آموزش های دانشگاهی و فنی و حرفه ای تامین نمی شود.Source link