کد خبر : 58828

دزفول – ایرنا – انفجار اطلاعات در عصر تکنولوژی که جوانان را مجبور به فراگیری علوم روز دنیا می کند نیز نتوانسته عاملی برای ریشه کنی بی سوادی باشد و با وجود روی آوردن برخی افراد به مدرک گرایی همچنان ۱۳ درصد جمعیت هدف نهضت سوادآموزی دزفول به دلایل مختلفی بیسواد هستند. Source link


دزفول – ایرنا – انفجار اطلاعات در عصر تکنولوژی که جوانان را مجبور به فراگیری علوم روز دنیا می کند نیز نتوانسته عاملی برای ریشه کنی بی سوادی باشد و با وجود روی آوردن برخی افراد به مدرک گرایی همچنان ۱۳ درصد جمعیت هدف نهضت سوادآموزی دزفول به دلایل مختلفی بیسواد هستند.Source link