کد خبر : 59410

آبادان – ایرنا – مدیر کل دامپزشکی خوزستان عرضه آبزیان حرام گوشت در استان را ممنوع اعلام کرد و گفت:عرضه کنندگان اینگونه آبزیان تحت پیگرد قضایی قرار می گیرند. Source link


آبادان – ایرنا – مدیر کل دامپزشکی خوزستان عرضه آبزیان حرام گوشت در استان را ممنوع اعلام کرد و گفت:عرضه کنندگان اینگونه آبزیان تحت پیگرد قضایی قرار می گیرند.Source link