کد خبر : 58483

اهواز – ایرنا -مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان گفت: مقوله پیشگیری در مدیریت بحران هم در کشور و هم در استان خوزستان مغفول مانده و فرهنگ مدیریتی ما با مقوله پیشگیری خیلی تناسب و همخوانی ندارد. Source link


اهواز – ایرنا -مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان گفت: مقوله پیشگیری در مدیریت بحران هم در کشور و هم در استان خوزستان مغفول مانده و فرهنگ مدیریتی ما با مقوله پیشگیری خیلی تناسب و همخوانی ندارد.Source link