کد خبر : 58911

اهواز – ایرنا – مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه چهارکشور گفت:ظرفیت ذخیره سازی گندم در خوزستان تا افق سال ۱۴۰۴، با برنامه ریزی صورت گرفته از حدود ۱٫۵میلیون تن فعلی به ۲٫۵میلیون تن خواهد رسید. Source link


اهواز – ایرنا – مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه چهارکشور گفت:ظرفیت ذخیره سازی گندم در خوزستان تا افق سال ۱۴۰۴، با برنامه ریزی صورت گرفته از حدود ۱٫۵میلیون تن فعلی به ۲٫۵میلیون تن خواهد رسید.Source link