کد خبر : 59717

اهواز – ایرنا – استاندار خوزستان گفت: کارگروهی برای نظارت بر طرح های اشتغالزا تشکیل می شود تا تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان مشاغل برای اهدافی غیر از موارد مصوب هزینه نشوند. Source link


اهواز – ایرنا – استاندار خوزستان گفت: کارگروهی برای نظارت بر طرح های اشتغالزا تشکیل می شود تا تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان مشاغل برای اهدافی غیر از موارد مصوب هزینه نشوند.Source link