کد خبر : 59694

آبادان – ایرنا – رئیس شورای آبادان با اشاره به اجرای گام نخست طرح ساماندهی دستفروشان در این شهر گفت: دست فروشان پارک بازسازی در ورودی آبادان به یکی از پارکینگ های سطح این شهر منتقل می شوند. Source link


آبادان – ایرنا – رئیس شورای آبادان با اشاره به اجرای گام نخست طرح ساماندهی دستفروشان در این شهر گفت: دست فروشان پارک بازسازی در ورودی آبادان به یکی از پارکینگ های سطح این شهر منتقل می شوند.Source link