کد خبر : 58889

آبادان – ایرنا – رئیس اداره ورزش و جوانان آبادان با بیان اینکه ۵۰ درصد اعضای هیات های ورزشی این شهرستان را دانش آموزان و دانشجویان تشکیل می دهند گفت: با اجرای طرح استعدادیابی ورزشی در مدارس دانش آموزان مستعد به هیات های ورزشی آبادان معرفی می شوند. Source link


آبادان – ایرنا – رئیس اداره ورزش و جوانان آبادان با بیان اینکه ۵۰ درصد اعضای هیات های ورزشی این شهرستان را دانش آموزان و دانشجویان تشکیل می دهند گفت: با اجرای طرح استعدادیابی ورزشی در مدارس دانش آموزان مستعد به هیات های ورزشی آبادان معرفی می شوند.Source link